Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 01
Hỗ trợ 01
Hotline
 Định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2015
 - Năm 2011: Hoàn thành việc cấp số đỏ và lựa chọn được đối tác hợp tác đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 25 Trương Định ( Hà Nội ), được cấp chứng nhận đầu tư và lên kế hoạch di dời, mở rộng sản xuất tại Khu Công Nghiệp Tiên Sơn ( Bắc Ninh). Doanh thu đạt trên 200 tỷ đồng.
 - Năm 2012 :  Hoàn thành việc xây dựng giai đoạn 1 cơ sở sản xuất tại Khu công nghiệp Tiên Sơn ( Bắc Ninh). Ổn định sản xuất và kích hoạt hệ thống nhận diện thương hiệu bánh tươi. Hải Hà - Kotobuki được tặng Huân chương lao động hạng 3 và tổ chức lễ khánh thành cơ sở sản xuất mới đồng thời kỉ niệm 20 thành lập công ty. Doanh thu đạt trên 230 tỷ đồng.
 
 - Năm 2013 : Nghiên cứu đầu tư dây chuyền sản xuất sản phẩm mới, hoàn thành việc xây dựng giai đoạn 2. Doanh thu đạt 270 tỷ đồng.
 - Năm 2014: Khai thác 60% công suất dây chuyền mới. Doanh thu đạt trên 330 tỷ đồng.
 - Năm 2015 : Khai thác 100% công suất dây chuyền mới. Doanh thu đạt trên 400 tỷ đồng.
Videos
Loading the player...
Hải Hà - Kotobuki - Tết 2018
^ Back to Top